DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TÚ ANH

Ngày đăng ký 08-11-2019
Mã số doanh nghiệp 0901065644
Địa chỉ Số 192 Đường Điện Biên, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0988885188/0985498826
Ngành nghề chính Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (4773)