DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẠNH SANG GÒ CÔNG

Ngày đăng ký 25-03-2020
Mã số doanh nghiệp 1201624458
Địa chỉ ấp Kinh Dưới, Xã Bình Ân, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0382515995
Email giangbui9991@gmail.com
Ngành nghề chính Bán buôn thực phẩm (4632)