CÔNG TY TNHH XING WAN YOU

Ngày đăng ký 08-11-2019
Mã số doanh nghiệp 0316005808
Địa chỉ 10C Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành nghề chính Bán buôn tổng hợp (4690)