CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYỄN TUÂN

Ngày đăng ký 25-03-2020
Mã số doanh nghiệp 3002154561
Địa chỉ Thôn Kênh, Xã C(cid:1197)m Thành, Huyện C(cid:1197)m Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 0989604557
Email vantuanht79@gmail.com
Ngành nghề chính Xây dựng nhà để ở (4101)