CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG

Ngày đăng ký 03-07-2020
Mã số doanh nghiệp 0109250897
Địa chỉ Thôn Bảo Lộc 4, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Ngành nghề chính Xây dựng nhà để ở (4101)