CÔNG TY TNHH THE WOODEN MODEL DESIGN

Ngày đăng ký 25-03-2020
Mã số doanh nghiệp 5801430395
Địa chỉ Số 33 Lý Tự Trọng, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0869923790
Ngành nghề chính Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (1629)