CÔNG TY TNHH THÁI KHÁNH NAM

Ngày đăng ký 18-11-2019
Mã số doanh nghiệp 0402012823
Địa chỉ 117 Nguyễn H(cid:1267)u Thọ, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0984990099
Ngành nghề chính Bán buôn thực phẩm (4632)