CÔNG TY TNHH SOLARI VIỆT NAM

Ngày đăng ký 20-04-2018
Mã số doanh nghiệp 0315003558
Địa chỉ Tầng 5, số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại 02839111269
Email infos@solarivn.vn
Website https://solarivn.vn