CÔNG TY TNHH SHANTI YOGA

Ngày đăng ký 25-03-2020
Mã số doanh nghiệp 3502418910
Địa chỉ 30 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0908432976
Email shantiyoga.vt@gmail.com
Ngành nghề chính Giáo dục thể thao và giải trí (8551)