CÔNG TY TNHH NU PROFEXIONAL

📆 Ngày đăng ký: 18/05/2019

📌 Mã số doanh nghiệp: 0315688580

🏢 Địa chỉ: 109 Đường số 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

📂 Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (6619)