CÔNG TY TNHH NU PROFEXIONAL

Ngày đăng ký 18-05-2019
Mã số doanh nghiệp 0315688580
Địa chỉ 109 Đường số 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành nghề chính Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (6619)