CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THANH TÚ

Ngày đăng ký 18-11-2019
Mã số doanh nghiệp 0402013591
Địa chỉ Lô B2.25 - 865, Khu Đô thị Lakeside, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0912876635
Email toan184@gmail.com
Ngành nghề chính Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933)