CÔNG TY TNHH KIM THUẬN VIỆT NAM

Ngày đăng ký 15-09-2020
Mã số doanh nghiệp 0316488552
Địa chỉ Số 115 Đường Cao Thắng, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành nghề chính Bán buôn thực phẩm (4632)