CÔNG TY TNHH INSTUDIO

Ngày đăng ký 18-05-2019
Mã số doanh nghiệp 0315687361
Địa chỉ 94B/15 Trần Khắc Chân, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0983003357
Ngành nghề chính Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (7110)