CÔNG TY TNHH DVTM HOA ĐỨC

Ngày đăng ký 08-11-2019
Mã số doanh nghiệp 2802807507
Địa chỉ Đường Bùi Xương Trạch, Khu phố 6, Phường Phú Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0913536078
Ngành nghề chính Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510)