CÔNG TY TNHH ĐT-PT HÒA BÌNH XANH

Ngày đăng ký 03-07-2020
Mã số doanh nghiệp 4001210984
Địa chỉ 30 Trần Thuyết, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0901133144
Ngành nghề chính Xây dựng nhà để ở (4101)