CÔNG TY TNHH DIỆT CÔN TRÙNG HÀ NỘI

Ngày đăng ký 18-05-2019
Mã số doanh nghiệp 0108746403
Địa chỉ Số 25 ngõ 53 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 0976129541
Email dietcontrunghanoi99@gmail.com
Ngành nghề chính Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669)