CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRANG TRÍ TỔ CHỨC SỰ KIỆN AN NHIÊN

Ngày đăng ký 18-05-2019
Mã số doanh nghiệp 0315688728
Địa chỉ 53/2A Phan Đăng Lưu, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0909131342
Ngành nghề chính Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (8230)