CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN MAI LAN

Ngày đăng ký 08-11-2019
Mã số doanh nghiệp 0316007770
Địa chỉ 191C Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0906910180
Ngành nghề chính Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510)