CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THỦY MẠNH

Ngày đăng ký 15-09-2020
Mã số doanh nghiệp 0901086179
Địa chỉ Số 280 Chợ Đường Cái, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0904446673
Ngành nghề chính Bán buôn tổng hợp (4690)