CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH LIÊM

Ngày đăng ký 18-05-2019
Mã số doanh nghiệp 4201845332
Địa chỉ Đường Tỉnh Lộ 2, Thôn Thanh Minh 1, Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0869802547
Ngành nghề chính Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (2592)