CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TBA

Ngày đăng ký 25-03-2020
Mã số doanh nghiệp 0316216693
Địa chỉ Số 37 BLock B Tầng trệt FLorita Him Lam, Số 83 Đường 4, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành nghề chính Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (6810)