CÔNG TY TNHH BAO BÌ THỰC PHẨM - DƯƠC PHẨM YUAN DING

Ngày đăng ký 25-03-2020
Mã số doanh nghiệp 0316215410
Địa chỉ 26/22 Đường Thạnh Lộc 26, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành nghề chính Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669)