CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KINH DOANH CHƠ BO THÁI BÌNH

Ngày đăng ký 15-09-2020
Mã số doanh nghiệp 1001214447
Địa chỉ Điểm kinh doanh số 66, tầng 2, chợ Bo, Đường Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0982188288
Email duongchien.haian@gmail.com
Ngành nghề chính Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (8299)